Rekisteriseloste

Rekisterinpitäjä

Nimi

Kalevankankaan Areena Oy / Hotelli Uusikuu

Osoite

Porrassalmenkatu 17, 50100 Mikkeli

Puhelinnumero

0447115441

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Ari-Pekka Tiainen

Osoite: Raviradantie 13, 50100 Mikkeli

ari-pekka.tiainen@jukurit.fi

Rekisterin nimi

Asiakasrekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Kyseessä on majoitus- ja ravitsemistoiminnasta annetussa laissa (308/2006) ("MaRaL") tarkoitettu matkustajarekisteri, johon talletettavia matkustajien henkilötietoja käsitellään MaRaL:n 6§:n mukaisen matkustajailmoituksen tekemiseksi, yleisen järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitämiseksi sekä rikosten ennalta estämiseksi ja selvittämiseksi sekä tilastojen laatimiseen.

Lisäksi matkustajan henkilötietoja voidaan käsitellä rekisterinpitäjän asiakaspalvelu- ja suoramarkkinointitarkoituksiin, ellei matkustaja ole kieltänyt tällaista käsittelyä henkilötietolain 30§:n mukaisesti.

Rekisterin tietosisältö

1. matkustajan täydellinen nimi ja suomalainen henkilötunnus tai tämän puuttuessa syntymäaika sekä kansalaisuus;

2. matkustajan mukana olevan puolison sekä alaikäisten lasten täydelliset nimet ja suomalaiset henkilötunnukset tai niiden puuttuessa syntymäajat;

3. matkustajan osoite;

4. maa, josta matkustaja saapuu Suomeen;

Säännönmukaiset tietolähteet

Tiedot saadaan rekisteröidyiltä itseltään heidän kirjautuessaan Hotelli Uusikuun nettivarausjärjestelmään, tai matkustajailmoituksen täytön yhteydessä. Lisäksi tietoja voidaan kerätä, tallettaa ja päivittää yleisesti ja vapaasti käytettävissä olevaa tietopalvelua tarjoavan rekisterinpitäjän rekisteriä MaRaL:n mukaisten vaatimusten täyttämiseksi.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Matkustajarekisteriin talletettuja henkilötietoja voidaan luovuttaa viranomaisille siinä tarkoituksessa ja laajuudessa kuin MaRaL:ssa laissa säädetään. Matkustajatietoja voidaan lisäksi tallettaa rekisterinpitäjään käyttämän palveluntarjoajan hallinnoimille palvelimille tietojen käsittelyn edellyttämässä laajuudessa.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Matkustajien tietoja ei lähtökohtaisesti siirretä EU:n ja ETA:n ulkopuolelle. Tietojen sanotunlainen siirto voi kuitenkin olla perusteltua lain sallimissa tapauksissa.

Rekisterin suojauksen periaatteet

a) manuaalinen aineisto

Manuaalista henkilötietoja sisältävää aineistoa säilytetään lukituissa tiloissa. Henkilötietoja sisältävään aineistoon ei ole pääsyä ulkopuolisilla henkilöillä tai sellaisilla työntekijöillä, joiden työtehtäviin asianomainen henkilötietojen käsittely ei kuulu.

b) sähköisesti tallennetut tiedot

Tiedot suojataan teknisesti ja tallennetaan tietoturvallisella tavalla siten, ettei tietoihin ole pääsyä ulkopuolisilla henkilöillä tai sellaisilla työntekijöillä, joiden työtehtäviin asianomainen henkilötietojen käsittely ei kuulu. Tiedot sijaitsevat lukitussa tilassa sijaitsevalla palvelimella ja tilaan pääsyä on rajoitettu.