Varaus- ja peruutusehdot

Hotelli Uusikuu, varausehdot

Hotellivieraan vastuu ja velvollisuudet
Hotellia ja asiakasta sitova sopimus syntyy, kun

  1. asiakas on suorittanut maksun hotellihuoneesta
  2. myyjä on saanut vahvistuksen saapuneesta maksusta ja
  3. asiakas on saanut myyjältä vahvistuksen varauksesta (esim. sähköpostitse).

Asiakas voi itse tehdä varauksen internetissä osoitteessa www.uusikuu.fi.

Peruuttamisoikeus
Yksityisasiakkaalla on oikeus peruuttaa varauksensa viimeistään 24 tuntia ennen saapumisajankohtaa, joka on saapumispäivänä klo 16.00. Internetin kautta tehdyn varauksen asiakas voi itse peruuttaa internetissä. Peruutus on myös majoitusmaksun takaisin hakemista varten myös ilmoitettava asiakaspalveluun puh. 044 7115 441. Asiakas voi (viimeistään 24 tuntia ennen saapumisajankohtaa) pyytää hotellin asiakaspalvelua siirtämään varauksen myöhempään ajankohtaan. Mikäli asiakas jää saapumatta ilman, että hän olisi peruuttanut tilauksen, asiakkaalla ei ole oikeutta maksun palautukseen majoituksen peruuttamattomalta osalta.

Ryhmämyynnin ehdot
Hotelli Uusikuun asiakaspalveluhenkilökunta voi tehdä ryhmävaraukset asiakkaan puolesta. Varausvaiheessa tarvitaan vierailun ajankohta, huoneiden lukumäärä ja yhteyshenkilön tiedot sekä laskutusosoite. Ennen majoittumista majoittuvien henkilöiden tiedot on ilmoitettava hotellille asiakaspalveluhenkilön kanssa sovitulla tavalla. Ryhmämajoittumisen lasku on maksettava sovittuna ajankohtana. Ryhmävaraukseen tulevista muutoksista on ilmoitettava viipymättä esim. sähköpostilla hotelli@uusikuu.fi tai asiakaspalveluun puhelimitse 044 7115 441. Huoneiden numerot ja ovikoodit asiakaspalvelu toimittaa sovittuna ajankohtana varauksen yhteyshenkilölle, joka toimittaa ne edelleen asiakkailleen/yöpyjille

Hotellivieraiden henkilötiedot
Vain rekisteröityneet hotellivieraat saavat yöpyä hotellissa. Asiakas on velvollinen ilmoittamaan oikeat henkilötiedot kaikista yöpyjistä ja varauksen yhteyshenkilöstä ennen hotelliin saapumista.
Tarvittaessa (esim. asiakkaan pyytämän päivystyskäynnin yhteydessä) asiakasta pyydetään turvallisuussyistä esittämään huonevarauksesta dokumentti esim. sähköpostitse asiakkaalle lähetetty varausvahvistus.
Samassa huoneessa voi yöpyä enintään 4 henkilöä, esteettömässä huoneessa 2 henkilöä ja yhden hengen huoneessa yksi henkilö.
Kaikki yöpyjät ovat velvollisia täyttämään huoneissa olevat viranomaisille tarkoitetut matkustajakortit huolellisesti ja oikeilla tiedoilla. Täytetyt kortit on jätettävä hotellihuoneen pöydälle ennen hotellista lähtemistä.

Ikärajat
Varauksen tehneen henkilön tulee olla täysi-ikäinen. Alaikäinen saa yöpyä Hotelli Uusikuussa edellyttäen, että hänen seurassaan on vähintään yksi täysi-ikäinen vastuuhenkilö.

Ovikoodien käyttöoikeus
Avainkoodeja ei saa luovuttaa muille kuin samassa huoneessa yöpyville.

Huoneiden luovutus
Huone on luovutettava lähtöpäivänä klo 12 mennessä, jonka jälkeen ovikoodi ei enää toimi.
Hotelli ei vastaa huoneisiin tai hotellin yleisiin tiloihin jätetyistä tavaroista.

Hotellin järjestyssäännöt
Hotellinvieraiden on noudatettava hotellin järjestyssääntöjä sekä viranomaisten antamia ohjeita ja määräyksiä. Hotellin järjestyssäännöt ovat nähtävillä myös hotellihuoneessa.
Hotellivieraiden tulee käyttäytyä niin, etteivät he aiheuta häiriötä toisille hotellivieraille tai hotellin läheisyydessä asuville. Jos hotellivieras käyttäytyy häiritsevästi tai muuten olennaisesti laiminlyö velvollisuutensa, voidaan hänet poistaa hotellista ilman ennakkovaroitusta, jolloin hänellä ei ole oikeutta maksun palautukseen tai korvauksiin.
Järjestyssääntöjen rikkomisesta aiheutuvat hälytys- ja muut kulut maksaa aina hälytyksen aiheuttaja tai viime kädessä varauksen yhteyshenkilö.
Aiheettomista tai pilailumielessä tehdyistä yhteydenotoista, jotka johtavat toimenpiteisiin tai hälytyskäyntiin, perimme ilmoituksen tehneeltä asiakkaalta (tai yhteyshenkilöltä) hälytyksestä aiheutuneet kulut.
Hotellivieraan omasta virheestä tai huolimattomuudesta aiheutuneista hotelliin tehdyistä hälytyskäynneistä, perimme asiakkaalta kaikki käynnistä aiheutuneet kulut.
Hotellivieras (tai viimekädessä varausvaiheessa ilmoitettu yhteyshenkilö) on vastuussa vahingoista, jotka hän aiheuttaa hotellille tai kolmannelle osapuolelle. Hotellivieras on velvollinen korvaamaan sen irtaimiston, jonka hän tahallaan tai huolimattomalla menettelyllään rikkoo tai luvattomasti vie hotellin tiloista.Tupakointi on kielletty hotellin kaikissa sisätiloissa
Tupakointi voi aiheuttaa automaattisen palohälytyksen. Hotellin tiloissa tupakoinut henkilö (tai viime kädessä varauksen yhteyshenkilö) vastaa kaikista tupakoinnista aiheutuvista hälytys-, huolto- ja siivouskuluista.

Lemmikkieläinten tuominen hotelliin on kielletty
Eläimiä hotellin tiloihin tuonut henkilö on velvollinen maksamaan hotellille kaikki tästä aiheutuvat huolto- ja lisäsiivouskulut.

Muut huomioitavat asiat
Hotellihuoneissa ei suoriteta päivittäistä siivousta, ellei asiakas erikseen tilaa maksullista siivouspalvelua. Jos kysymyksessä on pidempiaikainen varaus, huone siivotaan kerran viikossa.
Mikäli Hotelli Uusikuu ei voi tarjota varauksen tehneelle ja maksun suorittaneelle asiakkaalle majoitusta hotellin virheen vuoksi tai hotellista riippumattomista syistä, asiakas on oikeutettu hyvitykseen. Hyvitys on enimmillään asiakkaan suorittaman maksun suuruinen. Asiakkaan muita mahdollisia kuluja ei hyvitetä.
Jos majoituksen laatu on alentunut merkittävästi hotellin tekemän virheen johdosta, asiakas on oikeutettu hyvityksiin tai enimmillään suoritetun maksun palautukseen. Asiakkaan muita mahdollisia kuluja ei hyvitetä, eikä vahingonkorvauksia makseta.
Hotellihuoneiden varustukseen ja kuntoon liittyvät huomautukset ja valitukset on tehtävä viipymättä hotellin päivystysjärjestelmään, jolloin hotellilla on mahdollisuus korjata virheet. Hotelli ei ole velvollinen hyvittämään asiakasta jälkikäteen tehdyistä huomautuksista.
Oikeus muutoksiin pidätetään.